Carmen Carretro i Ricard Bou presenten els resultats del seu projecte col·laboratiu “Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i coproductes d’escorxadors de porcí”

23.04.2021

El passat 21 d’abril la Directora de la Xarxa d’Innovació Alimentària i Catedràtica de Tecnologia d’Aliments a l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, Carmen Carretero, juntament amb l’investigador de l’IRTA i membre de la XIA, Ricard Bou, van participar en la  Jornada ”Intercambio de experiencias entre Grupos Operativos y proyectos innovadores sobre valorización de subproductos en la agricultura, ganadería e industria agroalimentaria”, organitzada pel Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), a través de la Subdirecció d’Innovació i Digitalització.

Carmen Carretero i Ricard Bou van presentar les principals fites del Grup Operatiu de “Valorització de proteïnes de baix valor comercial procedents de sub i coproductes d’escorxadors de porcí”. 

L’objectiu d’aquest projecte, en el que participen diverses empreses i entitats de recerca, és obtenir proteïnes a partir d’òrgans porcins de baix valor comercial, però amb propietats funcionals i alt valor nutritiu, útils com a ingredients en la indústria alimentària.

Partint de la base que en un futur pròxim la demanda de proteïnes d’origen carni tendirà a superar la capacitat productiva de les fonts tradicionals i, tenint en compte que el nivell d’aprofitament de sub i coproductes procedents dels escorxadors de porcí dista de ser òptim, aquest projecte desenvolupa sistemes per rendibilitzar la utilització de productes de baix valor comercial com a font de proteïnes d’alt valor biològic i ingredients amb funcionalitat tecnològica.

A partir de diverses vísceres, com fetges, cors i melses, s’obtenen diferents fraccions proteiques, es tracta d’eliminar les característiques organolèptiques indesitjables per poder utiitzar les proteïnes com a ingredients o substitutius de la carn en derivats carnis i, per altra banda obtenir un concentrat ric en protoporfirina de zinc per ser utilitzat com a pigment en productes carnis no nitrificats.

Aquest projecte de Grup Operatiu és un clar exemple de l’èxit de la col·laboració en xarxa que impulsa la XIA, on actors de diferents perfils, com ara empreses i centres d’R + D + I, s’associen per aconseguir una innovació a l’objecte de resoldre un repte, amb l’enfocament d’acció conjunta i multisectorial.