CONTACTE

Contacte

Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA)
Dades de Contacte:
Fundació Bosch i Gimpera
Parc Científic de Barcelona, Torre D
C/ Baldiri Reixac 4;
08028 Barcelona
Telèfon: 660208357
Email: info@xia.network
Web: xia.network


Xarxes socials de la XIA

Twitter
Linkedin
Instagram
Facebook
Youtube