Avís legal

Informació general d’aquest lloc web

Adreça postal
Xarxa d’Innovació Alimentària
Fundació Bosch i Gimpera
Baldiri Reixac, 4-8, Parc Científic de Barcelona, Torre D, 08028 Barcelona

Informació
Telèfon: +34 660208357
Adreça electrònica: info@xia.network

1. La Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA) és un projecte que ha rebut un ajut de cofinançament provinent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement i el Número d’expedient: 2018 XARDI 00020, destinat a xarxes d’R+D+I, i està coordinat a través de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG).

2. La informació continguda en el lloc web de la Xarxa d’Innovació Alimentària (XIA) té com a finalitat donar a conèixer l’activitat de la XIA i els serveis que presta. La Xarxa d’Innovació Alimentària treballa perquè aquesta informació i els serveis oferts que es difonen a través d’aquest lloc web compleixin la necessària integritat, veracitat, accessibilitat i usabilitat i estiguin degudament actualitzats. En aquest sentit, cal tenir present la data d’actualització que en cada cas s’indiqui.

3. Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, els sons, les bases de dades, els codis i qualsevol altre material, són propietat de la Xarxa d’Innovació Alimentària o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús a l’XIA. Tot aquest material està subjecte a la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual. Els seus respectius titulars es reserven el dret d’exercir les accions legals que considerin oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els drets de propietat intel·lectual sobre aquests continguts.

4. La Xarxa d’Innovació Alimentària ha implementat les mesures de seguretat adients per mantenir aquest lloc web i els seus servidors lliures de qualsevol programari maliciós o malware.

5. La Xarxa d’Innovació Alimentària facilita a les seves pàgines web un enllaç a Twitter, Linkedin, Instagram, Facebook i Youtube, amb l’objectiu de donar a conèixer en quines xarxes socials està present. Una vegada s’accedeixi a qualsevol d’aquests llocs web s’estarà sotmès a les polítiques que s’estableixen en cada cas.

6. La Xarxa d’Innovació Alimentària es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions del seu lloc web.

7. Qualsevol controvèrsia en relació amb aquest lloc web de la Xarxa d’Innovació Alimentària se substanciarà davant els jutjats i tribunals de Barcelona, amb expressa renúncia de la part demandant al seu propi fur, si aquest fos diferent.

Protecció de dades de caràcter personal

En cas que faciliteu les vostres dades de caràcter personal, el tractament que se’n pot derivar està sotmès a les previsions de la normativa corresponent sobre protecció de dades de caràcter personal. S’ha tenir en compte, però, que el lloc web de la Xarxa d’Innovació Alimentària no és una font accessible al públic de les previstes en aquesta normativa.

a) Dades recollides mitjançant formularis

La Xarxa d’Innovació Alimentària només tracta les dades de caràcter personal de les persones afectades que són adequades, pertinents i no excessives per al compliment de les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les quals s’han obtingut. Així mateix, la Xarxa d’Innovació Alimentària garanteix la seguretat de les dades de caràcter personal dels usuaris del seu web mitjançant l’aplicació de diferents tipus de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu.

b) Dades de transmissió

Les dades de transmissió estan implícites en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Les dades generades per la navegació en el lloc web de la Xarxa d’Innovació Alimentària només seran tractades amb finalitats estrictament tècniques i per personal vinculat al deure de secret.

c) Galetes (cookies)

Les galetes o cookies són petits arxius de text que van ser creats inicialment per facilitar la navegació, si bé posteriorment s’han aplicat a altres àmbits.

Les galetes es poden classificar en dos tipus, segons el termini de temps que romanen activades en l’equip terminal de l’usuari:

  • Galetes de sessió: són un tipus de galetes dissenyades per recollir i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a un lloc web. S’acostumen a utilitzar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació del servei sol·licitat per l’usuari.
  • Galetes persistents: són un tipus de galetes que fan que les dades continuïn emmagatzemades en el terminal i que permeten que el responsable de la galeta hi pugui accedir i tractar-les durant un període de temps definit, que pot anar des de minuts fins a diversos anys.

La Xarxa d’Innovació Alimentària les galetes corresponents al servei Google Analytics, amb la finalitat de controlar el trànsit i de compilar informes sobre com utilitzen els usuaris el lloc web, a més de guardar l’idioma amb què l’usuari entra al lloc web. No obstant això, l’usuari pot desactivar o eliminar aquestes galetes seguint les instruccions del seu navegador.

En concret, les galetes que s’utilitzen són les següents:

  • _utma: realitza un seguiment del nombre de cops que un usuari ha estat en el lloc web, quan va tenir lloc la seva primera visita i quan l’última.
  • _utmb: recull informació del moment exacte en què un visitant entra en el lloc web. Aquesta galeta expira quan s’acaba la sessió.
  • _utmc: recull informació del moment exacte en què el visitant surt del lloc web. Aquesta galeta expira trenta minuts després que l’usuari hagi sortit del lloc web, per evitar que si hi torna a entrar no es torni a comptabilitzar.
  • _utmz: rastreja d’on prové el visitant, per exemple detectant quin motor de cerca ha utilitzat, quina paraula clau ha introduït i des de quina part del món ha accedit al lloc web.