Responsable d’Estudis Experimentals – Nutrició Animal

IRTA
 |  17.04.2021
 • Localitat: Mas Bové, El Morell, Tarragona
 • Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda
 • Nivell i retribució: 7.1 de l’escala de suport de l’IRTA
 • Retribucions: 32.765,55€ bruts anuals.
 • Durada del contracte: Contracte inicial temporal d’un any, amb possibilitat de continuïtat.
 • Número de vacants: 2


Funcions específiques del lloc de treball:

 • Dirigir i/o coordinar i executar les fases dels estudis al laboratori, al camp (granges comercials, escorxadors, etc.) i a les granges experimentals, d’acord amb el disseny establert, per tal de garantir el correcte desenvolupament de les tasques de l’equip de tècnics de suport amb la finalitat de contribuir a les activitats de recerca.
 • En cas d’estudis amb els principis de Bones Pràctiques de Laboratori, assegurar i garantir la qualitat i la integritat dels resultats a través del control de les dades primàries, el registre i la documentació corresponent, així com la validació dels sistemes informatitzats, entre d’altres.
 • Preparar documentació dels projectes per al Comitè d’Ètica en Experimentació Animal d’IRTA, per al Comitè de BioSeguretat, i per al Departament d’Agricultura Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
 • Revisar amb el Cap de Programa i/o investigadors responsables la situació, l’evolució i les necessitats de l’activitat de recerca.
 • Cercar l’equipament i el material necessari per a poder portar a terme l’activitat de recerca, així com col·laborar en la redacció i normalització dels procediments de treball (PNT).
 • Desenvolupar i formar al personal tècnic de suport i estudiants en les tècniques a utilitzar.

Requisits :

 • Grau universitari en ciències de la salut, preferiblement en Veterinària, Ciència i Salut Animal, Biologia, Biotecnologia, Farmàcia, o Enginyeria Agrònoma o equivalent.
 • Màster o postgrau en alguns dels àmbits de treball.
 • Experiència prèvia en l’àmbit de la producció animal.
 • Domini del català, castellà i anglès.


Mèrits específics:

 • Titulació superior a la requerida (doctorat en algun dels àmbits de treball).
 • Certificat en investigació usuari d’animals d’experimentació
 • Formació en BPL.
 • Coneixements d’estadística, mètodes estadístics, disseny experimental.
 • Coneixements en l’àmbit de la qualitat: BPLs i equivalents.
 • Experiència prèvia en responsabilitats similars.

Competències/Habilitats:

 • Lideratge de persones i projectes
 • Habilitats comunicatives i relacionals
 • Cooperació i treball en equip
 • Iniciativa, autonomia i pro activitat
 • Organització i planificació
 • Orientació a resultats