Tècnic/a Superior expert/a en tecnologies ambientals per a la valorització de residus

UNIVERSITAT DE VIC
 |  14.11.2022

Final Convocatòria: 23-11-2022

Descripció:


El Centre Tecnològic BETA va néixer al novembre de 2014 sent un equip de només 3 persones. La il·lusió i l’esforç del nostre equip jove, dinàmic i multidisciplinari ens ha portat a ser actualment 70 persones que treballem de manera cohesionada amb la missió de poder contribuir al desenvolupament sostenible de les societats rurals i millorar-ne la competitivitat i la qualitat de vida. El principal impuls per complir aquesta missió són tant l’execució de projectes de RTDI a l’àmbit de sistemes agroalimentaris i medi ambient com la transferència al sector privat de tecnologia innovadora i competitiva que incorpori criteris de sostenibilitat.

El Centre Tecnològic BETA segueix creixent i busca incorporar un tècnic superior expert/a en tecnologies ambientals per al tractament i la valorització de residus, amb talent i motivació per continuar desenvolupant la seva carrera professional en aquest àmbit. El/la candidat/a seleccionat/da treballarà activament a l’Àrea de Tecnologies Ambientals i Bioeconomia Circular; principalment, s’espera que la persona escollida estigui involucrada al projecte flagship europeu CIRCULAR BIOCARBÓ (Grant Agreement ID 101023280), on treballarà avaluant diverses tecnologies ambientals per a l’obtenció de productes de valor afegit a partir de residus sòlids orgànics urbans i del sector agroalimentari. A més, el candidat/a treballarà en altres projectes competitius i de transferència de coneixement de làrea de tecnologies ambientals i bioeconomia circular del centre tecnològic BETA.

Funcions i tasques:


• Disseny i implementació de plantes pilot per al tractament i la valorització de residus.
• Posada en marxa, seguiment i optimització de bioreactors i altres tecnologies ambientals, tant a escala de laboratori com a escala pilot en ambient real.
• Anàlisi i tractament de resultats i elaboració dinformes tècnics i articles científics.
• Contacte amb proveïdors, clients i socis de projectes.
• Participació en redacció de propostes per aconseguir nou finançament (competitiu i privat).
• Tindrà a càrrec seu estudiants de grau i màster.

Requisits

 • Títol cicle formatiu Nivell CFGS a l’àmbit del medi ambient, química, biologia o similar
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació de nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Experiència en Disseny, operació i optimització de bioreactors i/o altres processos.
 • Experiència en Disseny experimental i tractament de resultats.
 • Experiència en projectes de transferència tecnològica amb empresa

Es valorarà


• Màster i Titulació universitària a l’àmbit d’Enginyeria Química, Enginyeria Ambiental, Biotecnologia, Ciències Ambientals o similar.
• Doctorat en làmbit dEnginyeria Química, Enginyeria Ambiental, Biotecnologia, Ciències Ambientals o similar.
• Experiència prèvia a l’àmbit de les tecnologies ambientals per a la valorització de residus, preferentment en un grup de recerca o centre tecnològic.
• Haver fet estades de recerca amb grups de recerca d’altres universitats europees.
• Participació prèvia en projectes Europeus, preferiblement H2020 o Horitzó Europa.
• Experiència en la preparació de propostes per a la captació de finançament competitiu.

S’ofereix

 • Incorporació dins del grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis
 • Contracte laboral
 • Tipus de contractació Indefinida
 • Jornada a Temps complet
 • Salari brut anual: 28.927,20 €

Contracte indefinit. Horari flexible. Possibilitat de combinar teletreball i treball presencial.