Tècnic/a Superior expert/a en Anàlisi de Cicle de Vida i sostenibilitat

UNIVERSITAT DE VIC
 |  14.11.2022

Inici Convocatòria: 04-11-2022

Final Convocatòria: 25-11-2022

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 70 investigadors, i cerca incorporar una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es cerca una persona especialista en l’avaluació de la sostenibilitat de productes i processos, especialment amb coneixements del sector agrícola.

El/la candidat/candidata s’incorporarà a la línia de recerca de “comptabilitat i optimització de la sostenibilitat” en el marc de diferents projectes de grups operatius com a responsable tècnic de les tasques relacionades amb l’avaluació de la sostenibilitat (anàlisi de cicle de vida i anàlisi tecnoeconòmica) de les tecnologies de valorització de purins i altres residus desenvolupats en el marc dels diferents grups operatius projecte. El/la candidat/candidata també col·laborarà en altres projectes, tant competitius com de transferència amb empreses i administracions.

Funcions i tasques:
• Responsable tècnic de les tasques relacionades amb l’avaluació i l’optimització de la sostenibilitat en projectes competitius i no competitius: Sostenibilitat ambiental, econòmica i social.
• Responsable tècnic en projectes de transferència i consultoria amb empreses (tant a nivell nacional com internacional). Realització de Declaracions Ambientals de Producte, Petjades de carboni (producte i organització, etc.), estats no financers, etc.

Requisits:

  • Títol cicle formatiu Nivell
  • CFGS a l’àmbit del medi ambient, química, biologia o similar
  • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
  • Acreditació de nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
  • Coneixement de la metodologia danàlisi de cicle de vida i aplicació deines per a la sostenibilitat de productes i processos.

Es valorarà:

• Titulació universitària en enginyeria química, biotecnologia, biologia, ciències ambientals o similars.
• Doctorat en Enginyeria química, biotecnologia, biologia, ciències ambientals o semblants.
• Participació prèvia en projectes competitius de recerca
• Domini avançat de programari d’anàlisi de cicle de vida, especialment OpenLCA (també Gabi i/o SimaPro).
• Coneixements d‟anàlisi de Cicle de Costos i Anàlisi de Cicle de Vida Social
• Coneixements en indicadors de circularitat
• Domini avançat d’Excel i VBA
• Coneixements en programació, especialment Python (Pandas, NumPy, Flask, etc.)

S’ofereix:

  • Incorporació dins del grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis
  • Contracte laboral
  • Tipus de contractació Indefinida
  • Jornada a Temps complet
  • Salari brut anual: 28.927,20 €

Contracte indefinit Horari laboral flexible Possibilitat de combinar treball presencial i teletreball