Tècnic/a Superior en l’àmbit de l’edafologia i/o agronomia

UNIVERSITAT DE VIC
 |  10.05.2021
 • Referència: 21FUBPASTSTCE1220
 • Tipus plaça: FUBAny acadèmic: 2021
 • Inici Convocatòria: 03-05-2021
 • Final Convocatòria: 17-05-2021

Descripció:

La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.

El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 50 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica, amb capacitat de lideratge i amb ganes de formar part d’aquest projecte. L’àrea de Gestió del Sòl i Nutrients del CT BETA busca un candidat/a per dur a terme activitats de recerca en el marc d’un projecte internacional de recerca i cooperació que abordi la millora de la sostenibilitat en l’agricultura i l’ús dels recursos locals. El candidat ha de tenir coneixement i experiència en les ciències del sòl, l’agronomia, ciències ambientals o camps relacionats.

Funcions i tasques:

El tècnic/a desenvoluparà la seva activitat en el marc del projecte científic “TRANSITION. InnovaTive Resilient fArmiNg Systems in MedITerranean envIrONments.” Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia Estatal de Investigación.

Concretament, les tasques previstes són les següents:

 • Experiments de camp i de laboratori relacionats amb l’agronomia, el creixement vegetal, així com l’avaluació de nutrients i carboni del sòl
 • Anàlisi de laboratori de mostres de sòls i plantes
 • Responsabilitat de la gestió tècnica interna del projecte i la coordinació amb altres participants del projecte
 • Contacte amb col·laboradors externs, inclosos agricultors, científics, proveïdors, etc.
 • Elaboració d’informes per al projecte

Requisits:

 • Títol cicle formatiu Nivell: CFGS en àmbit de l’agronomia, edafologia, medi ambient o similar

  Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Coneixement de mètodes de laboratori estàndard en ciència del sòl
 • Experiència i capacitat per posar a punt nous mètodes analítics.

Altres Requisits:

 • És necessari tenir carnet de conduir
 • Disponibilitat per a viatjar

Es valorarà

 • Doctorat en agronomia, ciències ambientals, ciències de les plantes o altres àmbits relacionats.
 • Experiència en el sector agrícola, havent treballat en els camps de la ciència del sòl, la fertilització, la dinàmica de nutrients o similars.
 • Experiència prèvia en gestió de projectes d’R+D+i a nivell nacional i internacional.
 • Preparació de propostes per a projectes europeus competitius (H2020, LIFE, Interreg, etc.).

Competències:

Assoliment: Preocupacio per l’ordre i la qualitat
Gestió de l’equip: Treball en equip i cooperació
Gestió personal: Compromís amb l’organització
Influència: Comunicació
Pensament: Aprenentatge i utilització dels coneixements

S’ofereix

 • Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Tècnic/a Superior
 • Contracte laboral
 • Tipus contractació Eventual
 • Jornada a Temps Complet
 • Salari brut anual: 27.858,45

Contracte a temps complet durant 12 mesos amb possibilitat d’ampliació. La present vacant està subjecte a la resolució de la convocatòria “Proyectos de I+D+I de la Programación Conjunta Internacional 2021”.