Responsable de projectes estratègics i territorials

Universitat de Vic
 |  30.06.2021

Inici Convocatòria: 22-06-2021

Final Convocatòria: 06-07-2021

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de més de 50 investigadors, i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte i començar a construir una nova línia centrada en projectes estratègics i territorials.
Una de les principals missions del centre BETA és ser un actor clau pel desenvolupament sostenible de la societat, amb un especial impacte a nivell territorial i a les societats rurals, mitjançant projectes estratègics que permetin dinamitzar als territoris/regions i transferir el coneixement, les tecnologies i la innovació a la pròpia societat. En aquest sentit, el/la candidat/a seleccionat treballarà sobretot en iniciatives que es promouran amb els actors del territori, i també tindrà la tasca de detectar i engegar noves iniciatives i nous projectes estratègics juntament amb altres entitats. Alguns exemples d’aquestes iniciatives i projectes estratègics on el Centre BETA està involucrat són: Osona Biocircular (agenda estratègica territorial per la transició dels sistemes productius agroalimentaris), Congrés de Bioeconomia de Catalunya, etc.

Funcions i tasques:

 • Identificació i promoció de nous projectes i iniciatives estratègiques pel Centre BETA i pel territori.
 • Execució dels plans de treball dels projectes estratègics del Centre BETA.
 • Assistència a reunions, suport en la organització, ajuda en la preparació de materials, contacte amb persones i entitats involucrades, etc.
 • Contacte continu amb l’administració pública i agents rellevants del territori.
 • Gestionar i dinamitzar la xarxa de contactes i de treball del Centre BETA.

Requisits:

 • Titulació universitària en l’àmbit medi ambient, enginyeria, biotecnologia o similar
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Experiència en l’organització de reunions, webinars, activitats de networking, etc.
 • Haver treballat prèviament amb entitats i/o projectes focalitzats en l’àmbit de la bioeconomia.
 • Coneixement del sector agroalimentari i de les seves necessitats i reptes.
 • Facilitat de comunicació i networking amb anglès, català i castellà.
 • Capacitat de relació i treball en equip, orientació a resultats i pro activitat.
 • Capacitat d’organització. Habilitat i responsabilitat per treballar en terminis ajustats.

Altres Requisits:

 • És necessari tenir carnet de conduir
 • Disponibilitat per a viatjar

Es valorarà

 • Màster i Doctorat en els àmbits del medi ambient, enginyeria o similars.
 • Coneixements tècnics de tecnologies ambientals per a la valorització de residus.
 • Experiència en la redacció de propostes per a la captació de finançament competitiu, tant a nivell nacional com internacional.
 • Experiència en l’elaboració d’estudis de mercat.

Competències:

 • Assoliment: Iniciativa
 • Gestió de l’equip: Treball en equip i cooperació
 • Gestió personal: Compromís amb l’organització
 • Influència: Networking
 • Pensament: Orientació estratègica

S’ofereix:

 • Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Especialista
 • Contracte laboral
 • Tipus contractació Eventual
 • Jornada a Temps Complet
 • Salari brut anual: 30.524,70

Contracte a temps complet durant 3 anys amb possibilitat d’estabilització passat aquest període.