Responsable de la línia de gestió del sòl i de nutrients

UNIVERSITAT DE VIC
 |  09.12.2021
 • Inici Convocatòria: 01-12-2021
 • Final Convocatòria: 15-12-2021

Descripció:

El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 60 investigadors i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. El Centre Tecnològic BETA busca incorporar una persona dinàmica, amb vocació científica, que vulgui consolidar-se i desenvolupar la seva carrera professional en un Centre tecnològic en constant creixement, amb moltes col·laboracions nacionals i internacionals i amb un gran impacte territorial. El candidat/a seleccionat serà el líder de la línia de gestió del sòl i de nutrients del Centre Tecnològic BETA, tenint a càrrec seu un equip de 5 investigadors.

En aquest sentit, es busca un investigador sènior amb experiència en agronomia i coneixements en els àmbits de la productivitat vegetal, sistemes de cultius i fertilització (nutrient management).

Funcions i tasques:

– Gestió i lideratge de l’equip d’investigadors de la línia de gestió del sòl i de nutrients.
– Elaboració i coordinació de l’estratègia competitiva d’aquesta línia de recerca juntament amb la direcció del centre.
– Identificació de noves oportunitats de finançament (finançament competitiu i finançament privat amb empresa).
– Suport a la direcció del centre en l’execució de projectes estratègics.
– Preparació de propostes europees i nacionals per a la captació de finançament competitiu.
– Gestió i execució de projectes de recerca de la línia de gestió del sòl i nutrients, entre ells: H2020 FERTIMANURE i TRANSITION (PRIMA).
– Direcció de tesis doctorals juntament amb universitats europees rellevants.

Requisits:

 • Titol de doctor en l’àmbit Agronomia, Producció Vegetal, Ciències Ambientals o similar
 • Titulació universitària en l’àmbit Enginyeria Agrònoma o similar.
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Almenys 5 anys d’experiència post-doctoral en el sector agrari, havent treballat en l’àmbit de l’edafologia, fertilització, dinàmica de nutrients o similar.
 • Ús i aplicació de fertilitzants: rendiment agronòmic, balanç de nutrients, elaboració d’estratègies de fertilització, etc.
 • Experiència en assajos de camp.
 • Experiència en treball directe amb agricultors i/o ramaders.
 • Prèvia experiència en gestió de projectes d’R+D a nivell nacional i internacional.
 • Disseny experimental i tractament de resultats.
 • Coneixements en GIS (ex. ArcGis, QGis)
 • Redacció d’informes tècnics i articles científics.
 • Facilitat de comunicació en castellà i anglès.

Altres Requisits:

 • És necessari tenir carnet de conduir
 • Disponibilitat per a viatjar
 • Persones al seu càrrec: 5

Es valorarà

 • Coneixements en agricultura digital i/o agricultura de precisió.
 • Formulació de bio-fertilitzants fets a mida segons les necessitats en funció dels cultius.
 • Haver estat treballant en el sector privat: productors de fertilitzants, cooperatives agràries, producció de pinsos, etc.
 • Preparació de propostes de projectes Europeus competitius (H2020, LIFE, Interreg, etc).
 • Haver realitzat estades de recerca internacionals.
 • Haver estat Investigador Principal d’algun projecte de recerca nacional o internacional.

S’ofereix:

 • Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador en la categoria de Investigador Postdoc III
 • Contracte laboral
 • Tipus contractació Indefinida
 • Jornada a Temps Complet
 • Horari Jornada Completa
 • Semestres 1r i 2n semestre
 • Salari brut anual: 40.884,60€
 • Lideratge d’una línia de recerca d’un centre tecnològic jove i en creixement.