Project Officer

CLUSTER FOOD SERVICE
 |  13.06.2022

El Clúster Foodservice de Catalunya és una organització que té com a objectiu principal promoure i reforçar la competitivitat del segment de la restauració a través de la col·laboració dels seu membres. El Clúster Foodservice promou iniciatives orientades a impulsar la innovació del sector del foodservice de Catalunya i estimular i explotar les sinèrgies entre els membres de la cadena de valor per tal d’impulsar el desenvolupament de projectes transformadors.

Descripció del lloc de treball:

Busquem a una persona amb les següents responsabilitats pel lloc de treball que oferim:

– Un gestor/una gestora de projectes d’àmbit municipal, autonòmic, nacional i europeu.
– Amb capacitats de liderar projectes i grups de treball.
– Recerca i sol·licitud d’ajuts.
– Redacció de memòries, justificacions i pressuposts.
– Seguiment i control de la facturació i el pressupost dels projectes.
– Fomentar la interrelació de les nostres empreses i detectarà oportunitats que puguin esdevenir.
– Donar suport a l’equip una part del temps en la gestió de projectes i administració de l’organització.

Requisits:

 Formació universitària.
 Mínim un any d’experiència en gestió de projectes.
 Passió pel treball ben fet i ganes de treballar.
 Motivació i facilitat pel treball en equip i actitud sociable, orientació a client.
 Un grau d’organització elevat i que sàpiga gestionar el temps.
 Domini del català i castellà parlat i escrit.
 Nivell d’angles avançat. Fluïdesa en conversa.

Es valorarà:

 Coneixement i experiència en gestió de projectes.
 Haver treballat en el sector de la restauració i /o alimentació
 Tenim experiència en les convocatòria d’IRC, Grups Operatius del DARP, ARC, CDTI, AEI i d’altres convocatòries.  La formació posterior en gestió de projectes empresarials o d’innovació (postgrau o similar).

Condicions contractuals:

 Incorporació immediata, lloc de treball: Barcelona.
 Jornada completa i contracte temporal + indefinit.
 Retribució salarial en conveni i plus en funció de l’experiència.

 Enviar CV acompanyat de carta de motivació a: info@clusterfoodservice.org