PERSONAL INVESTIGADOR

The Smart Lollipop
 |  22.07.2022

The Smart Lollipop, startup dedicada al diagnòstic pediàtric en saliva, cerca investigador/a per incorporar-se a l’equip: Investigador/a orientat a resultats amb coneixements en sistemes diagnòstics òptics i/o electroquímics per a la seva translació a la pràctica clínica. Disseny, desenvolupament i optimització d’immunoassajos. Experiència en el processament i optimització de mostres biològiques, en particular amb saliva com a fluid de diagnòstic.

Funcions:
1) Dur a terme les tasques per al desenvolupament de biosensors per al diagnòstic clínic.
2) Integració de biosensors a plataformes de fluídica.
3) Validació de biosensors i els dispositius integrats en mostres biològiques (saliva).
4) Anàlisi de dades i escriptura de reports científics.
5) Preparació i execució de projectes de R+D.

Formació i Requisits del lloc: Doctorat en bioquímica, biotecnologia, biologia o equivalent amb 2 anys o més d’experiència després de l’obtenció del doctorat.

Experiència:
1) Treball de laboratori de recerca a l’àrea de bioquímica i biologia.
2) Tècniques de caracterització immunològiques, òptiques i electroquímiques.
3) Tècniques d’immobilització i atrapament per a la fabricació de biosensors.
4) Tecnologies dintegració de sensors i microfluídica.

Altres Requisits:
1) Experiència en transferència tecnològica (del laboratori a la indústria).
2) Visió innovadora i creativitat.
3) Capacitat de treballar de manera independent i organitzada.
4) Facilitat de comunicació de resultats a diferents perfils.
5) Ubicació del laboratori i oficines a Girona capital.
6) Proactivitat, energia i… bon humor! (és un must) 😉

Idiomes: Castellà i Anglès. Nivell alt d’anglès necessari per treballar amb documentació científica i reportar-ne els resultats.

Oferim:

– Incorporació al setembre i contracte estable.
– Col·laboracions amb institucions i laboratoris capdavanters.
– Treballar en un sector (salut) de gran impacte, promovent el desenvolupament de tècniques disruptives.
– Oportunitats de formació i creixement professional.
– Equilibri entre la vida personal i laboral.
– Entorn de treball empàtic, jove i innovador.


CV: hello@thesmartlollipop.com
www.thesmartlollipop.com