INVESTIGADOR POSTDOCTORAL en activitats de Modelització

Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM)
 |  01.08.2022

TERMINI 08/08/2022

Projecte: Anàlisi de l’impacte en l’ús d’una transició agroecològica del sistema agroalimentari espanyol / Project: Analysis of the impact on employment of an agroecological transition of the Spanish agrifood system.

FUNCIONS:

-Recollida d’informació sobre el temps i les condicions de treball en les activitats agrícoles.
-Meta-anàlisi dels paràmetres relacionats amb el treball a l’agricultura.
-Balanços econòmics dels sistemes agrícoles.
-Modelació de limpacte social i mediambiental de lagricultura en diferents escenaris.
-Redacció d’informes i articles científics.

REQUISITS:

Principal camp de recerca: Ciències de l’agricultura

– Coneixement dels mètodes estadístics per a l’anàlisi de metaanàlisi (MCA, PCA, Cluster analysis, Network analysis).
– Coneixement de mètodes quantitatius per a l’anàlisi de metaanàlisi (codificació).
– Experiència demostrada en la redacció i publicació de metaanàlisi.
– Capacitat demostrada per treballar de manera independent.
– Ampli coneixement de la literatura agrària espanyola (Pastoral, Agroecològica, Orgànica, Intensiva).
– Experiència demostrada a la feina en entorns interdisciplinaris.
– Seria desitjable el coneixement de conceptes econòmics.
– Seria desitjable el coneixement de lagricultura ecològica.

MÈRITS:

-Es valorarà el coneixement de microsoft office i de programari danàlisi de dades: R, excel, XLSTAT, NVIVO. Idiomes: nivell alt d’anglès (lectura, escrit i conversa) i almenys nivell mitjà de castellà (lectura, escrit i conversa).

Beneficis:

L’investigador s’incorporarà al Grup de Recerca Contaminació d’Agrosistemes per Pràctiques agrícoles, que és un grup de recerca consolidat de la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). El grup de recerca és molt productiu i se centra en estratègies per mitigar l’emissió d’òxids de N i la volatilització d’amoníac mitjançant la manipulació dels sistemes de cultiu. El grup està integrat al Centre de Recerca CEIGRAM – UPM (Centre d’Estudis i Recerca per a la Gestió de Riscos Agraris i Mediambientals), obtenint interessants beneficis per a la posada en marxa de noves col·laboracions de recerca en línies complementàries i la participació en activitats formatives per a investigadors predoctorals.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:

Contracte: Indefinit d’Activitats Cientificotècniques Art. 23.bis Llei de la Ciència
Durada prevista del contracte: 05 mesos
Jornada laboral: 37,5 h/setmana
Salari brut anual (€): 27000
Disponibilitat per viatjar: sí
Data prevista d’inici: 15/09/2022
Lloc de treball: CEIGRAM-UPM, Madrid.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:
Els interessats hauran d’enviar un CV resumit (màxim 3 pàgines) i una carta de motivació (màxim 600 paraules) a ceigram.etsiaab@upm.es indicant a l’assumpte el TÍTOL DEL LLOC i el PROJECTE. La data límit de presentació de sol·licituds és el 08 d’AGOST del 2022 (14:00).

El comitè de selecció estarà format per Eduardo Aguilera (investigador postdoctoral de la UPM), Marta Rivera-Ferre (CSIC-UPV), i Katerina Kucerova (Personal Administratiu de la UPM).

S’apliquen les pautes establertes en el procés de selecció del nou Reglament per al procés de selecció i contractació del personal investigador, personal tècnic i personal gestor relacionat amb la investigació de la Universitat Politècnica de Madrid, aprovat a la UPM.

Katerina Kucerova: ceigram.etsiaab@upm.es