Investigador/a Sènior expert en agronomia

UNIVERSITAT DE VIC
 |  20.12.2021

Inici Convocatòria: 09-12-2021

Final Convocatòria: 23-12-2021

Descripció del lloc de treball:

El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 60 investigadors i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es busca un investigador sènior expert en agronomia amb experiència i coneixements en els àmbits de la productivitat vegetal, sistemes de cultius i fertilització (nutrient management).

El candidat/a seleccionat/da participarà en diversos projectes Europeus i nacionals relacionats amb la producció i ús de bio-fertilitzants on caldrà que estigui en contacte continu amb agricultors, administració pública i també altres entitats de recerca a nivell nacional i Europeu. Concretament, el candidat/a seleccionada tindrà un rol rellevant en el projecte TRANSITION, finançat en la convocatòria PRIMA, així com també en el projecte FERTILWASTES, finançat en la convocatòria Interreg POCTEFA.

Funcions i tasques:


• Execució d’assajos a escala de laboratori per a l’avaluació agronòmica de productes bio-fertilitzants.
• Planificació i execució d’experiments de camp sobre l’ús de productes bio-fertilitzants.
• Posada a punt de noves metodologies d’anàlisi de sòls.
• Caracterització de mostres i de productes fertilitzants.
• Elaboració d’estratègies de fertilització.
• Gestió tècnica de projectes d’R&D competitius i també amb empresa.
• Participació en l’elaboració de noves propostes de projectes per a la captació de nou finançament.

Requisits:

 • Titol de doctor en l’àmbit Agronomia, Biotecnologia, Producció Vegetal, Ciències Ambientals o similar
 • Titulació universitària en l’àmbit Enginyeria Agrònoma, Ciències Ambientals o similar
 • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
 • Almenys 3 anys d’experiència post-doctoral en el sector agrari, havent treballat en l’àmbit de l’edafologia, fertilització, dinàmica de nutrients o similar.
 • Ús i aplicació de fertilitzants: rendiment agronòmic, balanç de nutrients, elaboració d’estratègies de fertilització, etc.
 • Experiència en assajos de camp.
 • Experiència en treball directe amb agricultors i/o ramaders.
 • Disseny experimental i tractament de resultats.
 • Redacció d’informes tècnics i articles científics.

Es valorarà

 • Coneixements en agricultura digital i/o agricultura de precisió.
 • Coneixements en GIS (ex. ArcGis, QGis)
 • Formulació de fertilitzants fets a mida segons les necessitats en funció dels cultius.
 • Prèvia experiència en gestió de projectes d’R+D a nivell nacional i internacional.
 • Preparació de propostes de projectes Europeus competitius (H2020, LIFE, Interreg, etc).
 • Haver realitzat estades de recerca internacionals.

S’ofereix:

 • Incorporació dins el grup professional de PDI, Personal Docent i Investigador en la categoria de Investigador Postdoc II
 • Contracte laboral
 • Tipus contractació Eventual
 • Jornada a Temps Complet
 • Horari Jornada Completa
 • Semestres 1r i 2n semestre
 • Salari brut anual: 31.191,75€
 • 2 anys de contracte amb possibilitat d’estabilització (contracte indefinit) passat aquest període.