INVESTIGADOR/A PREDOCTORAL

Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM)
 |  01.08.2022

Termini: 11/09/2022 (CET 23:59H)

L’objectiu del contracte predoctoral és la realització d’una tesi doctoral que, prioritàriament, s’orienti a estudiar l’evolució de la qualitat d‟aigües superficials i subterrànies en zones rurals a Espanya, en relació amb l’evolució de l’agricultura de regadiu a Espanya, els usos agrícoles, les superfícies dels diferents cultius, les tècniques productives i els usos del sòl, així com la tecnologia de regadiu. Els resultats de la tesi han de permetre avançar cap a la consecució d‟un enfocament coordinat de les polítiques agràries, de regadiu i ambientals.

FUNCIONS:

La tesi tindria tres objectius:

  1. Analitzar l’evolució de la petjada hídrica de l’agricultura i de la producció de productes agrícoles, amb relació als usos de l’aigua de l’agricultura de regadiu.
  2. L’anàlisi de reptes i oportunitats per avançar en la millora de la sostenibilitat del regadiu, plantejant solucions tècniques i de millora de la governança, canvis en les tècniques productives, assignació de l’aigua, política agrària, tecnologies del reg i orientacions productives .
  3. L’estudi de l’impacte de l’evolució de la gricultura sobre la qualitat ambiental de les masses d’aigua.

REQUISITS:

Grau i Màster en Enginyeria Ambiental, Geològica, Química, Agronòmica o de Forest, CC Geològiques, CC Ambientals, CC Biològiques, CC Naturals amb sòlides bases matemàtiques i coneixement per a la utilització de tècniques avançades d’anàlisi de dades; interès i disposició per a l’anàlisi de diferents aspectes de governança de les aigües continentals.

MÈRITS:

Experiència en modelatge de dades.
Experiència en mètodes SIG.
Bon nivell d´anglès.
Experiència inicial en investigació.

CARACTERÍSTIQUES DEL CONTRACTE:
Contracte: Indefinit d’Activitats Cientificotècniques Art. 23.bis Llei de la Ciència
Durada prevista del contracte: 3 anys
Jornada laboral: 37,5 h/setmana
Salari brut anual (€): 24000-25000
Disponibilitat per viatjar: sí
Data prevista d’inici: 01/10/2022
Lloc de treball: CEIGRAM-UPM, Madrid.

Beneficis:

Estada externa de 3 mesos finançada.
Formació.
Assistència a congressos.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR, LLOC I TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES:
S’apliquen les pautes establertes en el procés de selecció del nou Reglament per al procés de selecció i contractació del personal investigador, personal tècnic i personal gestor relacionat amb la investigació de la Universitat Politècnica de Madrid, aprovat a la UPM.

Formalitzeu la vostra sol·licitud en aquest enllaç: Convocatoria de ayuda para contrato predoctoral sobre gestión de recursos hídricos (Fundación Botín)