Investigador/a postdoctoral l’Àrea d’Ecologia Aplicada i Canvi Global

UNIVERSITAT DE VIC
 |  01.08.2022

Inici Convocatòria: 27-07-2022

Final Convocatòria: 31-08-2022

Descripció:

La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.

La UVic-UCC inicia un procés de contractació per a incorporar Investigador/a postdoctoral l’Àrea d’Ecologia Aplicada i Canvi Global del CT BETA

Funcions i tasques:

Al Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC estem buscant una persona menor de 30 anys per a incorporar-lo al nostre equip, amb els requisits del Programa Investigo de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació (INVESTIGO 2022).

El/la candidat/a seleccionat/da treballarà activament en l’execució tècnica de diversos projectes competitius nacionals, internacionals i de transferència de la línia de ecologia aplicada i canvi global. Concretament, s’espera que la persona escollida estigui involucrada en aquells projectes on es treballi en el desenvolupament i seguiment de solucions basades en la natura i serveis ecosistèmics per reduir els impactes ambientals de les activitats relacionades amb sistemes de producció agroalimentària.

Funcions i tasques:

 Avaluació d’impactes ecològics.
 Mostreigs de camp i en plantes pilot
 Dissenys experimental (microcosmos i mesocosmos) i execució dels experiments.
 Desenvolupament i execució de tests d’ecotoxicologia.
 Anàlisi i tractament de resultats i anàlisis estadístic.
 Analisi de laboratori (fisicoquímiques i biològiques)
 Elaboració d’informes tècnics i d’articles científics.

Requisits

Titol de doctor en l’àmbit Biologia, Ciències Ambientals o similars.

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo

Experiència en algunes d’aquestes temàtiques: solucions basades en la natura; serveis ecosistèmics; estratègies de gestió i conservació d’ecosistemes, ecotoxicologia, estudi de la biodiversitat en ecosistemes i temàtiques relacionades.

Tenir entre 16 i 29 anys

Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya en el moment de la contractació.

Haver estat treballant amb altres grups de recerca o centres d’investigació en l’àmbit de l’ecologia aplicada i biodiversitat.

Altres Requisits

És necessari tenir carnet de conduir

Disponibilitat per a viatjar

S’ofereix

Incorporació dins el grup professional de PI, Personal Investigador en la categoria de Investigador Postdoc I
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Horari a determinar
Semestres
Salari brut anual: 26.057,88 €