Investigador/a postdoctoral en l’àmbit de la producció de proteïna alternativa

UNIVERSITAT DE VIC
 |  01.08.2022

Inici Convocatòria: 27-07-2022
Final Convocatòria: 31-08-2022

Descripció:

La UVic-UCC és una universitat jove i molt dinàmica de la Catalunya Central, amb un compromís especial per l’ensenyament de qualitat, la recerca innovadora i la internacionalització.

La UVic-UCC inicia un procés de contractació per a incorporar Investigador/a postdoctoral en l’àmbit de la producció de proteïna alternativa al CT BETA

Funcions i tasques:

Al Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC estem buscant una persona menor de 30 anys per a incorporar-lo al nostre equip, amb els requisits del Programa Investigo de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació (INVESTIGO 2022).

El/la candidat/a seleccionat/da treballarà en l’avaluació de sistemes de producció de proteïna alternativa, en el processat d’aquests aliments i la necessitat d’adaptar-los a les necessitats socials i culturals dels diferents països europeus i de l’arc mediterrani. A més, també treballarà de manera específica en la producció de proteïnes alternatives a partir de processos de microalgues i de fermentació en estat sòlid, per tal de produir aliments per persones i també per animals.

Funcions i tasques:

 Disseny i operació de sistemes de producció de proteïna a partir de microalgues i sistemes de fermentació en estat sòlid.
 Caracterització de les noves fonts de proteïna alternativa.
 Processat d’aquests productes i detecció de les necessitats de complementar-los amb altres aliments, aromes, etc.
 Estudis socials i culturals per afavorir l’acceptació d’aquestes noves fonts de proteïna.
 Estudis tecno-econòmics i de sostenibilitats dels nous processos de producció de proteïna.

Requisits

Titol de doctor en l’àmbit Enginyeria Química, Ciències Ambientals, Nutrició, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Biotecnologia o similars

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo

Experiència en l’àmbit de nous aliments a partir de forns de proteïna alternativa a la càrnia (algues, insectes, fongs, sistemes de fermentació, proteïnes vegetals, etc) i/o l’avaluació de l’acceptació per part dels consumidors. Estudis socials i cultural

Tenir entre 16 i 29 anys

Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya en el moment de la contractació

Haver estat treballant amb altres grups de recerca o centres d’investigació en els àmbits esmentats.

S’ofereix:

Incorporació dins el grup professional de PI, Personal Investigador en la categoria de Investigador Postdoc I
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Horari a determinar
Semestres
Salari brut anual: 26.057,88 €