Investigador/a postdoctoral a l’Àrea de Gestió del Sòl i de Nutrients

UNIVERSITAT DE VIC
 |  01.08.2022

Inici Convocatòria: 27-07-2022
Final Convocatòria: 31-08-2022

Descripció:

La UVic-UCC inicia un procés de contractació per a incorporar Investigador/a postdoctoral a l’Àrea de Gestió del Sòl i de Nutrients del CT BETA

Funcions i tasques:

Al Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC estem buscant una persona menor de 30 anys per a incorporar-lo al nostre equip, amb els requisits del Programa Investigo de persones joves demandants d’ocupació en la realització d’iniciatives de recerca i innovació (INVESTIGO 2022).

El/la candidat/a seleccionat/da participarà en diversos projectes Europeus i nacionals relacionats amb la producció i ús de bio-fertilitzants on caldrà que estigui en contacte continu amb agricultors, administració pública i també altres entitats de recerca a nivell nacional i Europeu. La persona seleccionada també participarà en projectes de R+D+I en les temàtiques de fertilització, sistemes de cultius, agricultura digital i agricultura de precisió.

 Experiments de camp i de laboratori relacionats amb l’agronomia, el creixement vegetal, així com l’avaluació de nutrients i carboni del sòl
 Anàlisi de laboratori de mostres de sòls i plantes
 Execució d’assajos a escala de laboratori per a l’avaluació agronòmica de productes bio-fertilitzants.
 Contacte amb col·laboradors externs, inclosos agricultors, científics, proveïdors, etc.
 Elaboració d’informes per al projecte
 Planificació i execució d’experiments de camp sobre l’ús de productes bio-fertilitzants.
 Posada a punt de noves metodologies d’anàlisi de sòls.- Caracterització de mostres i de productes fertilitzants.
 Elaboració d’estratègies de fertilització.

Requisits

Titol de doctor en l’àmbit Enginyeria Agrícola, Ciències Ambientals o similar

Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo

Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo

Experiència en algunes d’aquestes temàtiques: producció vegetal; fertilització de precisió; nous productes fertilitzants, agricultura i ramaderia ecològica, producció alimentaria sostenible i temàtiques relacionades.

Tenir entre 16 i 29 anys

Estar inscrit al Servei d’Ocupació de Catalunya en el moment de la contractació

Haver estat treballant amb altres grups de recerca o centres d’investigació en l’àmbit de l’agricultura, ramaderia, fertilització, producció vegetal o àmbits relacionats.

S’ofereix:

Incorporació dins el grup professional de PI, Personal Investigador en la categoria de Investigador Postdoc I
Contracte laboral
Tipus contractació Eventual
Jornada a Temps Complet
Horari a determinar
Semestres
Salari brut anual: 26.057,88 €