Gestor/a de Projectes de R+D en l’Àrea Vegetal

IRTA
 |  13.12.2021

Referència: 91/21

Programa d’adscripció: Oficina de Projectes i Contractes, Direcció de Desenvolupament de la Recerca i la Innovació)

Localitat: Fruitcentre- Lleida

Jornada: completa de 37,5 hores setmanals en horari de matí i tarda.

Nivell: 6.1 de l’escala de suport de l’IRTA.

Retribucions : 28.365,67€ bruts anuals

Durada del contracte: contracte laboral temporal d’un any amb possibilitat de continuïtat.

Funcions específiques del lloc de treball:

Identificar les oportunitats de finançament de convocatòries a escala autonòmica, estatal, europea i internacional (Plan Estatal I+D+i, Horizon Europe, Fons estructurals i Regionals, Cooperació Internacional, fundacions privades, etc.) adaptats als àmbits d’actuació de l’àrea vegetal de l’IRTA.

Preparar propostes de projectes en aquestes convocatòries i fer el seguiment necessari durant la fase de negociació i/o avaluació: suport als investigadors i a l’equip de gestió de projecte, participar en l’elaboració de les propostes, supervisar els pressupostos presentats, tramitar la documentació administrativa i fer el seguiment fins a l’aprovació final.

Participació activa en la preparació de projectes estratègics rellevants pel posicionament científic de l’organització (infraestructures, excel·lència científica, inversions, etc).

Requisits:

Titulació universitària en l’àmbit de les ciències preferiblement en Enginyeria Agrònoma, Biologia, Química, Veterinària, Tecnologia dels Aliments o titulacions equivalents.

Experiència laboral en centres de recerca en posicions similars.

Experiència en convocatòries europees (H2020, INTERREG, LIFE) i nacionals
(MINECO, INIA, ISCIII).

Nivell alt d’anglès, escrit i parlat

Coneixements avançats en ofimàtica (pack Office).

Carnet de conduir tipus B

Disponibilitat per a viatjar

Mèrits específics:

Titulació superior a la requerida relacionada amb l’àmbit agroalimentari.

Experiència internacional (estades en centres d’investigació, institucions
publiques, universitats de fora d’Espanya i organitzacions europees).

Nivell alt de català, escrit i parlat i coneixement d’altres idiomes.

Competències/Habilitats:

Organització i planificació de la feina.

Treball per objectius.

Flexibilitat i adaptació.

Autonomia i capacitat de treball en equip.

Iniciativa i proactivitat.

Habilitat de gestió de relacions interpersonals

Inscripcions a l’oferta a http://www.irta.cat/ca- ES/Persones/TreballarIrta/ fins el dia 19 de desembre de 2021 (inclòs). Cal adjuntar una carta de motivació al currículum