BECA PREDOCTORAL (PIF) dins el projecte H2020 RAWMINA (2021-2024)

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
 |  13.09.2021

El projecte d’investigació predoctoral (PRP) que durà a terme el candidat seleccionat estarà relacionat amb el desenvolupament de nano adsorbents, principalment basats en nano fibres modificades, per implementar un procés sense reactius (RLPs) per recuperar metalls de alt valor, també anomenats Matèries Primeres Crítiques (CRMs), com Ge, W, Sb i Co, que tenen una importància estratègica per a la indústria europea. Aquest PRP específic forma part del projecte H2020 RAWMINA, l’objectiu és demostrar un concepte d’economia circular mitjançant la implementació d’una planta pilot per al processament de residus miners que continguin les CRMs indicades. El PRP comprendrà els següents estudis:


1) Caracterització inicial dels minerals crus i dels productes obtinguts dels procediments de biolixiviació.
2) Selecció i caracterització de nanofibres modificades com adsorbents per als metalls objectiu.
3) Desenvolupament d’un RLP basat en les vies de termosorción / desorció (TDP).
4) Caracterització de nanofases en solucions generades per a la recuperació de metalls objectiu.
5) Integració dels RLP reeixits en la implementació i demostració de la planta pilot.

El candidat serà entrenat i durà a terme metodologies analítiques, incloent tècniques analítiques com: ICP-MS, LC-MS, HPLC, AF4 (anàlisi de nanofases), GC-MS, SEM, TEM, Calorimetria i tècniques de Sincrotró.

El candidat es comunicarà i compartirà experiències amb els altres científics dels socis de RAWMINA de la República Txeca, Finlàndia, França, Alemanya, Grècia, Irlanda, Itàlia, Espanya, Regne Unit i Xile.

Requisits el candidat:
a) Un títol oficial de Màster en Química, Enginyeria Química, Biotecnologia, Bioquímica o Nanotecnologia /nanociència.
b) Llicenciatura en Química, Enginyeria Química, Biotecnologia, Bioquímica o Nanotecnologia / nanociència amb un expedient acadèmic superior a 7,8 / 10.
c) Bona comunicació en anglès. Un nivell d’anglès mínim de C1 o equivalent.
d) Disponibilitat total per viatjar fora d’Espanya i fer estades de recerca durant el desenvolupament de el projecte.

CONDICIONS:
I) Becari predoctoral de la UAB
II) Contracte per un any, prorrogable fins a tres anys
III) Horari: de 9:00 a 18:00
IV) Sou anual: 1r i 2n anys: 16.422,00 €; 3er any: 17.321,76 €; 4t any: 21.652,32 €

Sol·licitants d’adreçar el seu CV i còpia del seu expedient acadèmic ABANS de l’15 de
setembre a:
Manuel.Valiente@uab.cat i suport.administratiu.gts@uab.cat