Ajudant en l’àmbit de bioprocesos

UNIVERSITAT DE VIC
 |  19.01.2022

Inici Convocatòria: 12-01-2022

Final Convocatòria: 26-01-2022

Descripció:
El Centre Tecnològic BETA està format per un equip jove multidisciplinari de 60 investigadors i busca incorporar una persona dinàmica amb ganes de formar part d’aquest projecte. Es requereix un tècnic ajudant que pugui donar suport a les activitats de recerca desenvolupades en el marc del projecte AGRI-PROSUME. L’objectiu del projecte AGRI-PROSUME és obtenir productes bioestimulants a partir de residus sòlids de la indústria agroalimentària mitjançant l’ús de la tecnologia de fermentació en estat sòlid (SSF) i processos biotecnològics.

Funcions i tasques:


• Caracterització de matèries primeres i productes
• Suport a l’execució d’experimentació específica associada al projecte
• Monitorització de bioprocessos
• Realització d’assaigs respiromètrics
• Preparació de reports tècnics

Requisits

  • Acreditació del nivell de suficiència catalana (Nivell C1) o estar en condicions d’obtenir-lo
  • Acreditació del nivell B2 d’anglès o estar en condicions d’obtenir-lo
  • Coneixement teòric o pràctic de bioprocessos per a la valorització de residus.
  • Coneixement específic de tècniques fisicoquímiques per a l’anàlisi de mostres ambientals.

Es valorarà


• Titulació universitària en l’àmbit de biologia, biotecnologia o similars
• Màster en l’àmbit de biologia, biotecnologia o similars
• Domini d’eines complementàries (office, estadística)
• Capacitat d’adaptació i aprenentatge ràpid
• Ordre i responsabilitat
• Capacitat de mantenir una comunicació efectiva en els diferents àmbits de treball
• Capacitat de treball per objectius

S’ofereix

  • Incorporació dins el grup professional de PAS, Personal Tècnic d’Administració i Serveis en la categoria de Ajudant
  • Contracte laboral
  • Tipus contractació Eventual
  • Jornada a Temps Complet
  • Salari brut anual: 17.418,15€

S’ofereix treballar en un entorn enfocat a la recerca, amb oportunitats d’aprenentatge en diverses àrees, amb una organització dinàmica i en desenvolupament constant. A més, formar part d’un equip de treball format per diversos professionals on es valora altament el desenvolupament personal i les oportunitats de creixement professional.